Συντηρήσεις Κτιρίων

Η εταιρεία μας παρέχει συντήρησης και αποκατάστασης ζημιών – βλαβών με πιστοποιημένους τεχνικούς. Το εύρος των εργασιών καλύπτει όλο το φάσμα των αναγκών οποιασδήποτε κτιριακής εγκατάστασης. Η συνεργασία με πάγιο τίμημα ή με ημερήσια αποζημίωση μπορεί να προσφέρει σημαντική μείωση κόστους.

before renovationafter-renovation

Ευρύ φάσμα εργασιών

 • Οικοδομικές Εργασιες

 • Χρωματισμοί

 • Ξηρά Δόμηση

 • Θερμοπρόσοψη – Θερμομόνωση

 • Υγρομόνωση – Στεγάνωση

 • Βιομηχανικά Δάπεδα

 • Εποξειδικές Βαφές

 • Χαλαζιακά Κονιάματα

 • Πατητή Τσιμεντοκονία

 • Τοποθετήσεις Πλακιδίων – Μαρμάρων

 • Ηλεκτρολογικές Εργασίες

 • Υδραυλικές Εργασίες

Είστε έτοιμοι να μιλήσουμε;

Μην διστάζετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας

 

Επικοινωνηστε