Ανακαινίσεις Κτιρίων / Ξενοδοχείων

before-hotel-one-1after-hotel-one-11

Η ανακαίνιση αποτελεί μία σημαντική επένδυση
Εστιάζοντας περισσότερο στις επιχειρηματικές απαιτήσεις σε συνδυασμό με τις βέλτιστες τεχνικές προδιαγραφές καθώς και την μέγιστη δυνατή συμπύκνωση κόστους αναλαμβάνουμε την ολική ή μέρους ανακαίνισης του χώρου σας.

Προσφέρουμε ποιότητα, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα υλοποιώντας οποιαδήποτε απαίτηση στο βέλτιστο κόστος.

Βάση του συμφωνημένου αρχιτεκτονικού σχεδίου κάνουμε μελέτη εφαρμογής, ανάλυση τεχνικών προδιαγραφών, κοστολόγηση και χρονοδιάγραμμα αποπεράτωσης.

Τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρίας μας για κάθε έργο υλοποιούν.

Αρχιτεκτονική προμελέτη και παρουσίαση του αρχικού πλάνου.

Οριστική Αρχιτεκτονική μελέτη.

Μελέτη εφαρμογής με ανάλυση των ειδικών τεχνικών προδιαγραφών του εκάστοτε έργου.

Τελική παρουσίαση του κόστους κατασκευής.

Έκδοση αδειών.

Ανάληψη επίβλεψης του έργου σε συνάρτηση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Εφόσον επιθυμεί ο πελάτης εκτέλεση με τα δικά μας συνεργεία συνολικών ή τμηματικών εργασιών του έργου.

Loading...

Είστε έτοιμοι να μιλήσουμε;

Μην διστάζετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας

 

Επικοινωνηστε